تاریخ انتشار : شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۴۴
کد خبر : 6365
مدیرکلی که همچنان پاسخگو نیست!

آقای مدیرکل اگر احساس می کنید با پاسخگو نبودن شما این رسانه رسالت خود را فراموش می کند و خسته می شود سخت در اشتباه هستید ، چرا که اعتقاد داریم مطالبه گری را تا حصول نتیجه باید پیگیری کرد و تا جوابی از آن اداره کل نگیریم به درخواست های مکرر خود ادامه خواهیم داد.

به گزارش هرمزگان امروز برای هفتمین بار گروه رسانه ی هرمزگان امروز طی یک نامه ی کتبی و کاملا محترمانه از مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان هرمزگان درخواست نموده که اسناد غیرمحرمانه از قبیل نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان در جشنواره ی جوان برتر و دختر برتر ، خلاصه ی رزومه ی آنها و همچنین فرم داوری و رزومه کامل منتخبان جوان برتر و دختر برتر را برای رفع شائبه های این دو جشنواره منتشر نماید ولی بعد از گذشت چندین ماه از ارسال اولین درخواست ، این اداره کل هیچ پاسخی به نامه های کتبی این رسانه نمی دهد.!

عدم پاسخگویی یک سازمان که ارتباط مستقیم با جوانان دارد جای سوال دارد که چرا این اداره کل تا امروز تن به شفاف سازی نمی دهد و یک بار برای همیشه به شائبه های پارتی بازی در انتخاب جوانان به عنوان جوان برتر و دختر برتر پایان نمی دهد!

این اداره کل چه ترسی از افشای نام و رزومه افرادی دارد که به عنوان جوان برتر داوطلب شده اند و چرا تمایل ندارد خلاصه ای از رزومه های این افراد را برای آگاهی عمومی منتشر نماید!؟مگر در این جشنواره انتفاق خاصی افتاده است که با افشای این اسناد غیرمحرمانه آن اتفاق تبدیل به یک سوال دیگر می شود!

آقای مدیرکل اگر احساس می کنید با پاسخگو نبودن شما این رسانه رسالت خود را فراموش می کند و خسته می شود سخت در اشتباه هستید ، چرا که اعتقاد داریم مطالبه گری را تا حصول نتیجه باید پیگیری کرد و تا جوابی از آن اداره کل نگیریم به درخواست های مکرر خود ادامه خواهیم داد.