• امروز : شنبه - ۷ خرداد - ۱۴۰۱
  • برابر با : Saturday - 28 May - 2022

شهرداری بندرکنگ

۲۶اسفند
پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد
شهردار بندرکنگ خبر داد

پیمان خواهرخواندگی ﺑﻨﺪر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻨﮓ و ﺟﺰﯾﺮه ﮔﻮره سنگال بسته شد

ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ راﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺑﻬﺘﺮ و دﻧﯿﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﺮاﮐﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺳﺎزد

۰۶اسفند
با قدرت و تازمانی که بتوانم و مردم بخواهند شهردار کنگ خواهم ماند

با قدرت و تازمانی که بتوانم و مردم بخواهند شهردار کنگ خواهم ماند

خستگی روز مره ناشی از کار،فشار زیاد کاری،سنگ اندازی و موانع تراشی برای توسعه شهر باعث خستگس بیشتر و اشتباه مذکور شد و با تماس یکی از دوستان و پی بردنم به این اشتباه و به سرعت پاک شد اما با این وجود پخش آن در فضای مجازی باعث نگرانی های به وجود آمده شد

۱۴آذر
پروژه «طرح ویژه شهر کنگ» جایزه بین‌المللی هولیسم را دریافت کرد
شهردار شهر تاریخی بندرکنگ خبر داد

پروژه «طرح ویژه شهر کنگ» جایزه بین‌المللی هولیسم را دریافت کرد

بنیاد هولسیم (holcim) دراستای حفظ محیط زیست اهداف توسعه پایدار از سال ۲۰۰۳ تاکنون مسابقه بین‌المللی را در زمینه ساختمان، معماری و طراحی شهری با هدف جذب ایده‌های برتر جهانی در این زمینه برگزار می‌کند که ششمین دوره آن برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود و به دلیل روند پاندمی کرونا فرایند انجام آن با مقداری تأخیر همراه بود.

۲۰تیر
ایوب زارعی سرپرست پایگاه حفاظت از میراث جهانی دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی خلیج فارس شد

ایوب زارعی سرپرست پایگاه حفاظت از میراث جهانی دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی خلیج فارس شد

پایگاه حفاظت از میراث دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی در دو بخش ملی و جهانی مشغول به فعالیت می باشد.

۰۹مهر
پروژه  احیا و بازآفرینی بافت تاریخی بندرکنگ به عنوان اثر برجسته ملی شناخته شد
پلاک طلایی میزان معماری در دستان شهردار بندرکنگ

پروژه احیا و بازآفرینی بافت تاریخی بندرکنگ به عنوان اثر برجسته ملی شناخته شد

شهردار شهر بندرتاریخی کنگ با اعلام اینکه مقیاس و بزرگی این پروژه در نوع خود بی نظیر بوده است و برای اولین بار است که طرحی ملی توانسته است این نشان را کسب نماید افزود : از مزایای وجود و برگزاری چنین رویدادهایی میتوان به معرفی این شهر تاریخی اشاره کرد.

۲۰اسفند
عدم دریافت کرایه از مستاجران پارک جنگلی کوهین در شهرتاریخی بندرکنگ توسط شهرداری

عدم دریافت کرایه از مستاجران پارک جنگلی کوهین در شهرتاریخی بندرکنگ توسط شهرداری

کیانوش جهانبخش عضو شورای شهر بندرعباس پیشتر در واکنش به توییت امیربردبار سردبیر پایگاه اطلاع رسانی هرمزگان امروز در خصوص بخشش عوارض کسبه ی بندرعباس اعلام کرده بود که در اولین جلسه نسبت به تعدیل عوارض یا حذف جرائم دیرکرد پیشنهاد خواهم داد.