تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت : ۱۱:۱۳
کد خبر : 3015

گزارش ویدیویی

از مرد چکمه زرد این روزهای بندرعباس به همراه منتقدان و خاله خرس های اطرافش تا حال و روز برخی قلم بدستان شیاد خائنی که می گویند صنابع غرب بندرعباس برای هرمزگان بی فایده اند! رفتیم مجلس ، بیانیه دادیم و اومدیم!