تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ساعت : ۲۱:۱۲
کد خبر : 8339

گزارش ویدیویی

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان از عدم آموزش و خلاء مشورتی بعنوان دو حلقه مفقوده در پویایی تعاونی ها نام برد و گفت: قانونگذاری در شکل دادن به اقتصاد بخش تعاون کاستی ندارد بلکه در رویه هایی اجرایی باید اقداماتی انجام داد.