تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۱۲:۳۲
کد خبر : 15135

گزارش ویدیویی

برای مشاهده آخرین وضعیت بیماران مشکوک به ویروس کرونا به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس رفتیم و با بیماران و پرستاران این بخش گفتگو کردیم