تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت : ۹:۳۸
کد خبر : 2915

گزارش ویدیویی

از نگاه غضب آلود دکتر جهانگیری به استاندار هرمزگان تا بررسی موشکافانه ی دلیل نبردن خبرنگاران به کوشااحمدی!