تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ ساعت : ۲۲:۰۰
کد خبر : 39
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: به منظور امحا، بازسازی و جایگزینی این درختان تسهیلات ویژه ای را در نظر داریم که برای امحا و جایگزینی و بحث آب و همچنین تجمیع چاه های آب جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام می دهد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: پیشبینی می شود تا پایان فصل برداشت بیش از ۲۵ هزار تن محصول خرما در رودان برداشت شود.سهراب مرشدی افزود: برداشت محصول خرما در شهرستان رودان از تیرماه آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

وی به ارقام محصول خرما در شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: رقم های زود رس محصول خرما در شهرستان شامل؛ ارقام آل مهتری، شکری و نگار می باشد که برداشت آنها انجام شده است و به دلیل اینکه برداشت زودتری نسبت به سایر ارقام داشته اند با قیمت مناسب در بازار عرضه شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان تصریح کرد: ارقام میان رس خرما در شهرستان نیز شامل؛ خنیزی، مضافتی برهی، خاسویی و … می باشد و ارقام زاهدی، پیارم، هلیلی، قربونی، ربی، مرداسنگ و … که بعد از شهریور برداشت می شوند و عمده این ارقام از جمله خرمای مرغوب و تجاری و دیر رس هستند که به کشورهای روسیه، اکراین و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می شوند.

مرشدی خاطر نشان کرد: شهرستان رودان با دارا بودن ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت و ۲۵ هزار تن برداشت محصول خرما رتبه دوم سطح زیر کشت و برداشت این محصول در استان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: از مجموع ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول در شهرستان ۷ هزار هکتار باربر و مابقی نخلستان های پیر و فرسوده هستند که بارور نمی شوند و نیاز به امحا و جایگزینی این درختان است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان گفت: به منظور امحا، بازسازی و جایگزینی این درختان تسهیلات ویژه ای را در نظر داریم که برای امحا و جایگزینی و بحث آب و همچنین تجمیع چاه های آب جهاد کشاورزی اقدامات لازم را انجام می دهد.

مرشدی به مراکز بسته بندی و نگهداری خرما در شهرستان رودان نیز اشاره کرد و افزود: به طور عمده ۶ مرکز بسته بندی و نگهداری خرما در شهرستان رودان وجود دارد که در بحث صادرات محصول خرما به کشورهای حوزه خلیج فارس و روسیه فعالیت می کنند.