تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۴۴
کد خبر : 15249

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: براساس ضوابط اجرایی از طریق دستگاه قضا، با افراد سودجویی که بدون توجه به هشدارهای ستاد مقابله شیوع ویروس کووید۱۹استان هرمزگان با شناور غیر مجازو از مبادی غیررسمی مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می نمایند برخورد قانونی صورت می گیرد.

به گزارش هرمزگان امروز:  “اله مراد عفیفی پور” با اشاره به تصمیمات ستاد مقابله شیوع ویروس کووید۱۹استان هرمزگان مبنی بر محدودیت تردد به جزایر استان اظهارداشت: متاسفانه افراد سودجو بدون توجه به تصمیمات اتخاذ شده وعدم رعایت کمترین الزامات بهداشتی وایمنی از طریق مبادی غیر رسمی و با شناورهای غیر مجاز مبادرت به جابجایی مسافر به جزایر می نمایند.

وی افزود: بی توجه به هشدارها و تداوم چنین اقدامات مجرمانه و غیر انسانی برخورد قانونی را به همراه داشته و افراد خاطی که به هر طریق چه دلالی واخلال گری در نظام سلامت کشورو چه جابجایی غیرقانونی مسافر که خود نمونه بارز نقض قوانین و نادیده گرفتن ضرورت والزامات بهداشتی است به دستگاه قضا معرفی خواهند شد.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تلاش همه پزشکان و پرستاران که مشفقانه و دلسوزانه درخط مقدم جبهه مبارزه با این ویروس ایستاده و در راه جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از هیچ کوششی دریغ ننموده اند بیان داشت: درشرایط کنونی که کشوربه لحاظ مسائل بهداشتی موقعیت خاصی قرارداشته و میل متزاید هموطنان درجهت رعایت و توصیه های بهداشتی درمانی جهت برون رفت ازشرایط موجود را شاهد هستیم، متاسفانه افرادی هستند که محدودیت های ترددی در بنادراستان را دستمایه اقدامات سودجویانه ومنفعت طلبانه خودکرده اند.

وی افزود: از دریابانی استان درخواست می نماییم همچون گذشته با نظارت از تداوم چنین اقداماتی مجرمانه ای که سلامت و ایمنی افراد جامعه را به مخاطره می اندازد جلوگیری بعمل آورد.

این مقام مسئول تصمیمات ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید۱۹استان هرمزگان پیرامون محدویت سفر به جزایر را حسب وظایف ملی، اجتماعی و بهداشتی درمقابه و جلوگیری از سرایت و انتشار این ویروس به جزایر عنوان کرد و از هموطنان خواست به هیج عنوان از شناورهای غیرمجازی که فاقد لوازم ایمنی و بهداشتی بوده وهیچ گونه ارتباط رادیویی و مخابراتی در مواجهه با شرایط اضطرار با مراکز جستجو و نجات دریایی استان ندارند استفاده ننمایند.

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن قدردانی از تمامی تعاونیها مسافری، گردشگری و لندینگ کرافتداران استان که در اجرای دستورالعملها و الزامات بهداشتی اهتمام ویژه ای داشته اند تصریح کرد: برغم اینکه نیمه دوم سال و بخصوص ماهای پایانی رونق فعالیت کاری تعاونیها محسوب می شود و محدودیت تردد در این مقطع زمانی خساراتی را متوجه تلاشگرانی نموده که از این طریق ارتزاق می کنند، اما این تعاونیها مشارکت در برنامه تدوین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی و ستاد مقابله با شیوع ویروس کووید۱۹استان هرمزگان در جهت نیل به سلامت هموطنان و برون رفت از شرایط بحران ارجح امور قرارداده و در راستای ریشه کنی واقدامات کنترلی از هیچ کوششی فرو گزار ننموده اند.