تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸ ساعت : ۹:۴۸
کد خبر : 11159

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شهرداری های کشور به ویژه در شهرهای کوچک با مشکلات عدیده ای مواجه هستند به گونه ای که برای انجام امور جاری خود نیز به لحاظ مالی در تنگنا قرار می گیرند که همین مسئله سبب بروز نارسایی ها و کاستی های فراوان در حوزه مدیریت شهری می شود.

به گزارش هرمزگان امروز برخی از پرسنل خدمات شهری و خدمات سبز و همچنین پرسنل اداری شهرداری بندرلنگه طی تماس های گوناگون با هرمزگان امروز اعلام کرده اند که پرسنل و کارمندان خدمات شهری و فضای سبز این شهرداری به مدت ۲ ماه است که حقوق دریافت ننموده و پرسنل اداری و زیرمجموعه های این نهاد نیز بیش از ۳ ماه است که از شهرداری بندرلنگه حقوق نگرفته است!

سریال بدهی های شهرداری های استان هرمزگان به پرسنل خود همچنان ادامه دارد با این تفاوت که در شهر بندرلنگه صدای مردم شنیده نمی شود و شاید بتوان گفت یاری رسانی برای مردم این شهر نیست!

حال جای این سوال باقی می ماند که چه شده است که وضعیت شهرداری های استان هرمزگان به این روز افتاده که متاسفانه نمی توانند به پرسنل خود حقوق پرداخت کنند!

متاسفانه در حال حاضر بسیاری از شهرداری های کشور به ویژه در شهرهای کوچک با مشکلات عدیده ای مواجه هستند به گونه ای که برای انجام امور جاری خود نیز به لحاظ مالی در تنگنا قرار می گیرند که همین مسئله سبب بروز نارسایی ها و کاستی های فراوان در حوزه مدیریت شهری می شود.

با توجه به مشکلات فراوانی که شهرداری ها با آن مواجه هستند در خصوص معوقات چند ماهه حقوق و مزایای کارکنان زحمتکش شهرداری ، ضرورت دارد که دولت چتر حمایتی خود را بر سر شهرداری ها باز نماید تا بدهی ها به پرسنل ماه به ماه بیشتر نشود و آنها نیز بتوانند به عنوان یک شهروند برای زندگی خود برنامه ریزی نمایند.