تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت : ۱۰:۳۶
کد خبر : 14531

قدم اول را صداقت با مردم و واجدین شرایط بگذارید و بعد تصمیم بگیرید که چه فردی باید بر صندلی شهرداری ورشکسته ای بنشیند که توان جنگیدن با بدهی ها و احتمالا جنگ های آینده با شورای را داشته باشد


به گزارش هرمزگان امروز پس از انتشار خبر فراخوان رئیس و اعضای شورای شهر بندرلنگه مبنی بر فراخوان عمومی از واجدین شرایط جهت تصدی پست شهردار بندرلنگه موجی از انتقاد از این عملکرد در فضای مجازی شهر بندرلنگه در حال انتشار است که می طلبد شورای شهر بیشتر به عملکردهای بی برنامه ی خود تفکر نماید.

صادق تاروتی در حالی با عکس پر از لبخندش این فراخوان را رسانه ای کرده که هم اکنون شهرداری این شهر به یک شهرداری ورشکسته نسبت داده می شود.

کاش آقای رئیس در این فراخوان مقدار بدهی این شهرداری و درآمدهای آن را نیز رسانه ای می کرد تا افرادی که در این فراخوان شرکت می کنند بدانند با چه وضعیتی روبه رو هستند.

آیا اگر فردی بداند که مثلا شهرداری بندرلنگه بیش از ۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد و حقوق کارگران و کارمندان آن نیزچندین ماه است که پرداخت نشده و درآمد این شهرداری مثلا ماهانه ۲ میلیارد تومان است باز هم این ریسک را خواهد کرد که برای هیچ بجنگد و اعتبار خود را زیر سوال ببرد.

باید بدانیم که اگر وضعیت شهرداری این شهر در غرب هرمزگان به این نقطه رسیده ، عدم انسجام و عدم برنامه مناسب شورای شهر بوده چرا که به گفته ی شهردار منتخب سابق همین شورا ، شهردار قطاری است که از روی ریل شورای شهر تردد می کند.

آقای تاروتی ، به جای بازی با افکار عمومی و فراخوان های آبکی ، لطفا ابتدا با مردم رو راست باشید و بگویید کل بدهی های و درآمدهای این شهرداری چقدر است.

مردم بندرلنگه می خواهند بدانند که شورای شهر بندرلنگه چه عملکردی داشته و بجز پست گرفتن های افراد خاص در این شورا ، آیا برنامه ای برای پیشرفت در این شهر تدوین شده؟

پس قدم اول را صداقت با مردم و واجدین شرایط بگذارید و بعد تصمیم بگیرید که چه فردی باید بر صندلی شهرداری ورشکسته ای بنشیند که توان جنگیدن با بدهی ها و احتمالا جنگ های آینده با شورای را داشته باشد.