تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت : ۱۳:۴۸
کد خبر : 2840

گزارش ویدیویی

اسماعیل بواشه عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در نطق پیش از دستور هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر بندرعباس انتقاداتی را در خصوص اخراج نیروهای شهرداری بندرعباس و همچنین مدیریت تیم فوتبال شهرداری بندرعباس انجام داد که روابط عمومی شورای اسلامی شهر بندرعباس نیز این نطق را در وب سایت رسمی و همچنین کانال های ارتباطی خود با مردم پوشش داد ولی پس از ۲ساعت از انتشار این نطق ، خبر فوق الذکر به صورت مشکوکی از وب سایت این شورا و همچنین کانال های ارتباطی حذف شد!