تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ساعت : ۱۹:۳۳
کد خبر : 2164
به قلم ارینب زارعی

انچه که توجه ما را بر می انگیزد عموما محلات پایین شهر در بندرعباس بوجود آورنده بزهکاری در محلات بالاشهر هستند فروش مشروبات الکلی و مواد مخدرو روان گردان در محلات پایین شهر بندرعباس صورت می گیرد و مشتریان آن از بالاشهر و محلات مرفه برای خریداری به این حاشیه شهر گسیل می شوند.

رشد بی رویه جمعیت,در مناطق شهری موجب بروز مشکلاتی چون افزایش بزهکاری,حاشیه نشینی,بحران مسکن,شرایط نامطلوب کار,مسایل زیست محیطی ,حاشیه نشینی و غیره گردیده است .از جمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای دنیا بزهکاری است,وقوع بزهکاری بر زندگی شهروندان وبر بخش عمومی جامعه تاثیرات منفی,روحی,جسمی ومالی میگذارد پژوهشها نشان می دهد که وجود برخی کاربری ها تجهیزات و تاسیسات شهری درافزایش ایمنی و کاهش فرصت های بزهکاری نقش بسزایی دارد و نقطه مقابل نبود و یا کمبود برخی امکانات باعث بروز یا تشدید بزهکاری در محله ها و معابر شهری می شود.

از آن جا که شهرها نیز مانند هر موجود زنده ای رشد می کنند اما زمانی که آهنگ رشد جمعیت آن ها از روند تهیه و تامین امکانات اساسی و اولیه سریع تر پیش برود جامعه باید منتظر عواقب نامطلوب آن باشد یکی از مقوله های اساسی از آن جا که جرم وبزهکاری نیازمند بستر زمانی ومکانی وقوع است مکان هایی که از لحاظ ساختار کالبدی و نوع فعالیت خطر پذیری باشند انگیزه لازم را برای مجرمان فراهم خواهند نمود.

مناطق حاشیه ای بافت مرکزی شهر بندرعباس به دلیل خالی شدن جمعیت بومی و همچنین کاهش میزان امنیت و خدمات شهری در آن ها تبدیل به مکان های جرم خیز شده اند که زمینه ساز گسترش جرم در شهر بندرعباس شده است.

در میان مولفه های شاخص اجتماعی,تنوع قومیتی,وفرهنگی,فقدان امنیت در محلات شهری ومیزان مهاجرت به محله های قدیمی به عنوان مولفه های برتر براساس نظر ساکنان انتخاب شدند که نقش موثری در میزان جرم خیزی دارند از مهم ترین راهکارهای پیشگیری مدیران شهری از بزهکاری می توان به فرهنگ سازی و ارایه خدمات و امکانات به نحو یکسان در سطح شهر اشاره کرد.

در مثال مقایسه ای دو منطقه از شهر بندرعباس را می توان محلات کمربندی((شیر اول)) وگلشهر نام برد در محلات کمربندی ((شیراول))به فراخور فقدان مراکزی مانند کتابخانه,فرهنگ سرا,سینما وهمچنین پایین بودن میانگین سطح تحصیلات مردم سطح فرهنگ را می توان به نسبت پایین تر از محلات گلشهر وبالای شهر بندرعباس قلمداد کرد از آن جا که در تقسیم بندی طبقاتی شهر بندرعباس براساس میزان رفاه وسطح فرهنگ مردم محلات کمربندی شهر به عنوان پایین شهر محسوب می شود لازم به ذکر است که جرایم در این سطح از شهروبزهکاری با بالا شهر بندرعباس متفاوت است.

عمده ترین جرایم در پایین شهر بندرعباس از دیدگاه اهالی این مناطق فروش مواد مخدر ومشروبات الکلی ودرگیری ونزاع با سلاح سرد ,سرقت های خرد وسرقت از منازل را می توان نام برد.

واما بزه در بالاشهر بندرعباس را عمدتا از زبان اهالی این گونه می توان تشریح کرد مصرف مواد مخدر به ویژه روانگردان ها,سرقت خودروهای لوکس,ارتباطات بدون حد ومرز شرعی و مجاز در بین دختران و پسران,مهمانی های مختلط و ممنوع,وضعیت بدحجابی و بی مبالاتی در رعایت پوشش اسلامی است و گاه درگیری و نزاع از روی تسویه حساب های مالی صورت می گیرد.

انچه که توجه ما را بر می انگیزد عموما محلات پایین شهر در بندرعباس بوجود آورنده بزهکاری در محلات بالاشهر هستند فروش مشروبات الکلی و مواد مخدرو روان گردان در محلات پایین شهر بندرعباس صورت می گیرد و مشتریان آن از بالاشهر و محلات مرفه برای خریداری به این حاشیه شهر گسیل می شوند.

گفتنی است یکی از شیوه های پیشگیری از بزه کاری,پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی وشیوه های نظارت و کنترل درصد کاهش آمار جرم است .

راهبردهای این شیوه بخشی برتغییرات محیطی,بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز برحفاظت از بزه دیگران تمرکز یافته است لازم به ذکر است در شهرستان بندرعباس باید برای پیشگیری از بزهکاری به این موارد توجه شود.