تاریخ انتشار : دوشنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت : ۱۳:۱۳
کد خبر : 11943

رئیس اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى شهرستان بستک از تعیین تکلیف ۱۱ فقره پرونده در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده این شهرستان در روستای فاریاب کوهیج خبر داد.

به گزارش هرمزگان امروز؛ حامد احمدپور گفت: بازدید و بررسى زمین‌هایى که قبل از مورخ ١٣٩٠/۶/١٢ در دبیرخانه این کمیسیون مطرح گردیده در دستور کار این اداره قرار دارد و بر اساس برنامه زمانبندى و اظهار نظر کارشناسان و رأى دادگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

رئیس کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ بستک تصریح کرد: متقاضیانى که بعد از این تاریخ اقدام به طرح اعتراض نموده‌اند مى‌بایست از طریق شعبه ۱۰ دادگسترى در مرکز استان نسبت به تعیین تکلیف اراضى اختلافى خود اقدام و پیگیرى نمایند