تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ساعت : ۱۰:۲۰
کد خبر : 2879

گزارش ویدیویی

برنامه ی در مسیر توسعه آمادگی نشریات استان هرمزگان را برای توسعه این هرمزگان بررسی کرد.در قدم اول این برنامه به سراغ مدیرعامل خانه ی مطبوعات استان هرمزگان رفتیم و گفتگویی با ایشان در خصوص نشریات استان هرمزگان داشتیم.